Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi tıbbın hızlı gelişme gösteren Dünyanın gelişmiş ülkelerinde 1940’lı yıllarda ayrı bir bilim dalı olarak uygulama alanına girmiştir. Ülkemizde ise 1960’lı yıllarda kurulmuş ve bu tarihten itibaren her gün gelişerek bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

Yeni Doğan Döneminden itibaren ergenliğe uzanan zaman diliminde çocuk cerrahlarının ilgi alanına giren hastalıkları ve hastanemizde yapılabilenleri kısa başlıklar halinde şu şekilde özetleyebiliriz;

1.Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları
Yemek borusunun doğumsal yokluğu
Mide duodenum, ileum ve kolonun cerrahi hastalıkları 
Konjenital diafragma hernisi
Anorektal malformasyonlar

2.Sindirim Sisteminin Cerrahi Hastalıkları

Gastroözofageal reflü
İ.H.P.S
Hirschprung hastalığı
Anal Fissür, fistül, konstipasyon
Karaciğer ve dalak hastalıkları

3.Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları
Doğumsal akciğer kistleri
Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen apse veya ampiyemin cerrahi tedavisi
Pnömotoraks, hemotoraks 

4.Böbrek ve Boşaltım Sisteminin Cerrahi Hastalıkları
Böbrek kist ve tümörleri 
Böbrek – Üreter bileşke darlıkları (UPJ Darlıkları)
Üreter – mesane bileşke darlıkları (UVJ Darlıkları)
Vezikoureteral reflü (VUR)

5.İnguinoscrotal Bölgenin Cerrahi Hastalıkları
İnguinal herni, scrotal herne
Hidrosel (communican – non communican)
İnmemiş testis
Akut scrotum

6.Çocuklarda Boyunun Cerrahi Hastalıkları
Boyun kitleleri (torticolis)
Doğumsal boyun kitleleri ve sinüsleri (Tyroglossal kist-sinüs)
(Branchial kist – sinüs)
7.Çocuklarda rastlanan Acil Cerrahi Hastalıklar
Apandisit
İnvagination
Merkel divertükülü ve Patolojileri
Künt batın travmaları 

8.Çocukluk Çağı Tümörleri
Böbrek tümörleri 
Karaciğer Tümörleri
Yumuşak doku tümörleri
Over ve testis tümörleri
Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi

Daha fazla bilgi için : 0232 341 67 67 arayabilirsiniz.

f

E-Bülten

Whatsapp Destek

Batıanadolu Hastaneleri

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?