Dahiliye

İç hastalıkları bilim dalı tıbbın en temel ve en kapsamlı branşlarinin başinda gelen bölümlerden biridir. İlgi alanına giren hastalıklar neredeyse vücudun tamamını ilgilendirmektedir. Bunlari 7 ana başlıkta sıralayabiliriz.

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

1-) ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARI
a) Akut Faranjit
b) Akut Tonsillit
c) Akut Laringo-Faranjit
d) Akut Sinüzit
e) Akut Rinit

2-) AKCİĞER HASTALIKLARI
a) Bakteriyel Pnömoniler (Zatürre) b) ViralPnömoniler c) Akut Bronşit d) Astım Bronşit e) Allerjik Astım Bronşit f) Bronşektazi g) Amfizem h) Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ı) Akciğer Kanserleri

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI
1-) Hipertansiyonlar
2-) Kalp Yetmezlikleri
3-) Kroner Arter Hastaliklari
4-) Aritmiler
5-) Romatizmal Kalp Kapak Hastaliklari
6-) Aterosklorotik Kalp Hastaliklari
7-) Hiperlipidemi Ve Hiperekollestrolemi (Kan Yağlarinin Yüksekliği)

GASTROENTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI
1-) Gastro Özafajiyel Reflü Hastaliği
2-) Akut Gastrit
3-) Gastro Duodenit
4-) Peptik Ülser
5-) Akut Kolesistit
6-) Akut Kolesistit (Safra Kesesi Taşi İle)
7-) Karaciğer Yağlanmasi
8 -) Hepatitler
9-) Karaciğer Yetmezlikleri
10-) Karaciğer Kanserleri
11-) Akut Pankreatit
12-) Kronik Pankreatit
13-) Pankreas Kanserleri
14-) İnce Barsak Hastaliklari
15-) Ülseratif Kolitler
16-) İrritabl (Spastik) Kolon Hastaliklari
17) Kolon Kanserleri
18) İshaller (Diyareler)
19) Hemoroidler

HEMATOLOJİK (KAN) HASTALIKLAR
1-) ANEMİLER
a) Demir Eksikliği
b) B12 Vitamin Eksikliği Anemisi
c) Folikasit Eksikliği Anemisi
d) Hemolitik Anemiler
e) Aplastik Anemi
f) Myelodisplastik Anemiler
g) Talasemiler
2-) LÖSEMİLER
a) Akut Lösemiler
b) Kronik Lösemiler
3-) LENFOMALAR
a) HodginLenfomalar
b) Non-HodginLenfomalar
4-) TROMBOSİT HASTALIKLARI
a) Trombositopeniler
b) -Trombositozlar
5-) POLİİSTEMİA VERA

ENDOKRİNOLOJİK HASTALIKLAR
1-) TİROİT HASTALIKLARI
a) Hipertiroidizm (Tiretoksikoz)
b) Hipotiroidizm
c) Tiroiditler (Haşimatotiroiditi)
d) Guatr (Nodüler guatrlar)
2-) PARATİROİT HASTALIKLARI
3-) BÖBREK ÜSTÜ BEZİ (SÜRRENAL) HASTALIKLARI
4-) DİYABETES MELLİTUS (ŞEKER HASTALIĞI)
a) İnsüline Bağımlı Olmayan DiyabetesMellitus
b) İnsüline Bağımlı DiyabetesMellitus
c) Diyabetes İnsipidus

ROMATOLOJİK HASTALIKLAR VE BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI
1-) Akut Eklem Romatizmasi
2-) Romatoid Artrit
3-) Ankilozan Spondilit
4-) Skleroderma
5-) Polimiyozitler
6-) Lupus Eritamatozus
7-) Artrozlar
8 -) Poliartritler

NEFROLOJİK HASTALIKLAR
1-) İdrar Yollari Enfeksiyonu
2-) Nefritler
3-) Akut Böbrek Yetmezliği
4-) Kronik Böbrek Yetmezliği


Daha fazla bilgi için : 0232 341 67 67 arayabilirsiniz.

f

E-Bülten

Whatsapp Destek

Batıanadolu Hastaneleri

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?