Kardiyoloji

Batı Anadolu Sağlık Grubu Kardiyoloji bölümleri kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için çalışmaktadır. Hastanelerimiz kardiyoloji kliniklerinde yapılan girişimsel olmayan (non invaziv) ve girişimsel (invaziv) tetkikler aşağıdaki gibidir.

 

EKG (Elektrokardiografi)

EKG, olası kap hastalıkları (ritim bozukluğu, damar tıkanıklığı, kalp kapak hastalıkları vs) bilgiler elde edilmesini sağlayan, elektrotlar kullanılarak uygulanan bir teşhis metodudur. Dinlenme anında çekilen EKG’de damar tıkanıklığı tanısı koyma şansı düşüktür. (%40 tan az oranda fayda sağlar.)

 

Treadmil (efor) testi

Efor testi, dönen bir bandın üzerinde yürüyen hastanın EKG’sinin monitörde izlenerek kayda alınmasıdır. Yürüyüş sırasında hastanın hem kalp hızı hem tansiyonu yükselir. Bu durum kalp için bir zorlamadır, bu yolla gizli kalmış damar sorunlarının açığa çıkması veya görünür hale gelmesi sağlanır. Ancak bu test sonucu, her zaman “hastalık var” anlamına gelmez. Buna “yalancı pozitiflik” denir. Bu duruma özellikle 30-40 yaş arası kadın hastalarda sıklıkla rastlanır. Testin normal çıkması da kalpte hiçbir problem ortaya çıkmayacağının garantisini vermez. Efor testi yapılmadan önce kişilerin bir doktor tarafından muayenesi ve özellikle istirahat EKG'lerinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Bazı EKG değişikliği olan hastalarda test doğru yorumlanamaz. Bu hastalar kendileri için uygun tetkiklere yönlendirilir.

 

Ekokardiografi

Ekokardiyografide (kısaca eko da denir), kalbin ultrasonudur. Ekokardiografi yapılırken; hasta sol yan tarafa yatırılır ve hastanın göğüs kafesi üzerinde jel sürülen transdüser kalbin değişik bölgelerini incelemek üzere dolaştırılarak yapılır. Eko, kalp hakkında (yapısal kalp hastalığı, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları) önemli bilgiler veren, hızlı bir testtir. Ekokardiografi ağrısız bir işlemdir ve yan etkisi yoktur.

 

Transözefageal ekokardiografi

Yaygın olarak kullanılan yüzeysel ekokardiyografi yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir. Gastroskopiye benzer bir tetkiktir. Yemek borusu yolu ile yapıldığı için transözofajiyal ekokardiyografi. Hastanın işlemden 6 saat öncesinden itibaren aç bırakılması yeterli olmaktadır.

 

Tansiyon Holteri

Tansiyon holter kola takılarak hastaların günlük normal hayatlarındaki ve uykularındaki kan basınçları 24 saat süreyle kaydedilir. Hipertansiyonun tanısında ve tedavinin düzenlenmesinde oldukça değerli bir tetkiktir.

 

Ritm (EKG) Holteri

Takılabilir bir EKG kayıt cihazı kullanılarak yapılan uzun süreli EKG “Holter EKG” denir. Holter EKG kalp aritmisine ya da kalp aritmilerine yol açacak olan hastalıkların belirlenmesinde sık şekilde kullanılır. 

 

 

Eğik Masa (Tilt Table) Testi

Eğik masa testi diğer tetkiklerde bayılmanın (senkopun) nedeni saptanmamış ise yapılır. Eğik masa testinde öncelikle yatırılarak incelenen nabız ve tansiyon, ardından masanın baş kısmı 60-70 dereceye kadar kaldırılarak kan basıncı ve kalp hızı ölçümleri 20-35 dakika arasında değişen süreler boyunca periyodik olarak tekrarlanıyor. Hastanın kalp hızı basıncı vücuda yapıştırılmış elektrodlar ve kan basıncı otomatik kan basıncı ölçen cihazlarla devamlı olarak ölçülür. Test yaklaşık 45 dakikada tamamlanıyor. Test öncesi en az 4 saat hiçbir şey yenilip içilmemelidir. Testin başlangıcında damar yolunun açılması biraz ağrı duyulmasına neden olabilir, onun dışında test ağrısızdır.

 

Kateter laboratuvarı

Kalp hastalıklarına bağlı sağlık sorunlarının tetkik ve tedavisinde kullanılan anjiyografi cihazı hayati öneme sahip. 10 yılı aşkındır kullandığımız koroner anjiyografi cihazımızı daha nitelikli hizmet için 2017 ocak ayında yenisi ile değiştirdik. Yeni anjiyografi cihazı ile daha düşük radyasyon kullanarak mükemmel görüntü kalitesi elde etmek mümkün.

Anjiyo laboratuvarımız tecrübeli kardiyoloji ekibi ile 24 saat hizmet vermekte olup, akut miyokart enfarktüsü tablosu ile merkezimize başvuran hastalarda kısa bir sürede, yüksek başarı oranı ile enfarktüse yol açan tıkalı damar balon anjiyoplasti yöntemiyle açılabilmektedir (primer anjiyoplasti). Elektrofizyoloji ve pil laboratuvarında dünyanın en ileri merkezleriyle yarışır şekilde elektrofizyolojik çalışma gerçekleştirilmekte, ICD ve pil implantasyonları uygulanmaktadır. Kateter laboratuvarımızda kapak hastalıklarının (MBV) ve doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi de başarı ile yapılmaktadır (ASD, VSD, PFO). Periferik ve renal anjiyo ve anjiyoplasti girişimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

f

E-Bülten

Whatsapp Destek

Batıanadolu Hastaneleri

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?